Skolas tradīcijas

Skolā gadu gaitā izveidojušās skaistas un vērtīgas tradīcijas ikdienā un svētkos.

Visa Zālīšskolas saime sanāk kopā brīžos, kad skolā tiek godināti skolas labākie skolēni – skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi mācībās, sportā un/vai mūzikā. Svinīgajās līnijās skolas zālē pulcējas visi skolas skolēni un skolotāji, godinot mācību olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētājus. Reizi gadā skolā notiek pasākums „Mēs ar Tevi lepojamies”, kurš kopā pulcē skolas labākos skolēnus, viņu ģimenes un skolotājus – skolas direktore E. Rītere visas skolas saimes vārdā izsaka pateicību skolēnu ģimenēm par ieguldīto darbu savu bērnu audzināšanā.

Tāpat reizi gadā, Ziemassvētku laikā, Rīgas Valda Zālīša pamatskolā notiek Gada balle, kas kopā pulcē skolēnu vecākus, skolas darbiniekus un skolas absolventu vecākus. Gada balle ir brīdis, kad daļa skolas saimes var aizmirst par ikdienu, priecāties, ļauties skolas ēkas vēsturiskajai aurai un emocionālajam pacēlumam, ko sniedz vienotības sajūta skolēnu vecāku un skolas darbinieku starpā.

Plašākā nozīmē jēdziens skolas saime sevi atklāj lielos svētkos – Zinību dienā, Lāčplēša dienā, Valsts dzimšanas dienas svētkos, Ziemassvētkos. Šajos brīžos ikdienas skolas saimei pievienojas skolēnu vecvecāki, māsas un brāļi, bijušie skolas darbinieki un skolas absolventi.

Nav tādas Zinību dienas, kad skolas skolēnus, viņu vecākus, vecvecākus, brāļus un māsas nepriecētu kāds no skolas absolventiem – ar kādu skaistu dziesmu, labu vārdu un pateicību sirdī savai skolai, skolotājiem. Nav tādas Zinību dienas, kad mazos skolēnus, īpaši pirmklasniekus, viņu lielajā dienā nepavadītu vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi. Kopības sajūta, kas valda skolas ilggadējo sadarbības partneru un draugu – Rīgas Latviešu biedrības – Lielajā zālē, kur ik gadu Zinību dienā sanāk visa skolas saime, visos iedveš prieku un panākumu dvesmu nākamajam mācību gadam.

Ik gadu īpaši tiek atzīmēta Lāčplēša diena un Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētki. Jau daudzus gadus visa lielā Zālīšskolas saime Lāčplēša dienā pulcējas Daugavmalā pie Lielā Kristapa, kur skolēni skolas draugu, skautu un roveru, vadībā Daugavā palaiž pašu darinātos papīra plostiņus, tādējādi godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus. Visu acīs valda cieņa pret pagātnes notikumiem un patiess atkalredzēšanās prieks, kad tumšajā vakarā, kuru izgaismo daudzo svecīšu liesmas, klātesošo pūlī var atpazīt skolēnus, viņu ģimenes, skolas absolventus un viņu ģimenes, skolotājus. Vecākās klases valsts svētku laikā parasti dodas uz Latvijas Brīvības cīņu atceres pasākumu Mangaļsalā, kur kopā ar skautiem un roveriem interaktīvā veidā iepazīst Latvijas Brīvības cīņu norises.

Valsts dzimšanas dienas svētkos Zālīšskolas saime, tāpat kā Zinību dienā, pulcējas Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē, kur par godu Latvijas dzimšanas dienai ik gadu tiek rīkots Valsts svētku koncerts, par panākumiem un ieguldīto darbu tiek godināti skolas skolotāji.

Ziemassvētku laikā skolas saime sanāk kopā – skolēni ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām, skolotājiem – lai baudītu sirdsmieru un reizē prieku, ko sniedz gaišais Ziemassvētku laiks, piederība savai skolai - tie ir skolas un klašu Ziemassvētku pasākumi. Jaukas tradīcijas aizsākušās pavisam nesen - Zālīšskolas pašdarbnieku koncerts veciem ļaudīm kādā no Latvijas veco ļaužu pansionātiem un Ziemassvētku pasākums skolas darbinieku bērniem. Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad ikviens nedaudz apstājas, padomā un reizē izjūt visas skolas saimes diženumu, atceras skolas absolventus, bijušos Zālīšskolas skolotājus un darbiniekus, kuri šajā laikā tiek aicināti uz skolu, lai pabūtu kopā ar tagadējiem skolas skolēniem un skolotājiem, dalītos atmiņās par agrākiem laikiem – sirdīs par spīti aizejošajiem gadiem joprojām sajustos kā Zālīšskolas saimes daļa.  Īpaša tradīcija ir Svētrīts Sv. Jāņa baznīcā Vecrīgā, kas 1. semestra pēdējā skolas dienā kopā pulcē visu lielo skolas saimi.

Ikdienā skolā notiek daudz citu krāsainu pasākumu, kurus organizē skolotāju metodiskās komisijas un Skolēnu padome un kuri kļuvuši par skaistām tradīcijām:

 • Sporta dienas
 • Dzejas dienas
 • Ekskursiju dienas
 • Izstādes
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Skolotāju diena
 • Skolas daiļrunātāju konkurss
 • Konkurss "Spodrākā klase"
 • Mācību priekšmetu olimpiādes
 • Matemātikas un dabaszinību nedēļas
 • Mākslas dienas
 • Latvijas nedēļa
 • Ziemassvētku ieskaņas koncerts
 • Labdarības akcija
 • Veselības nedēļa
 • Konkurss "Erudīts"
 • Diskotēkas un rotaļu pēcpusdienas
 • Konkurss "Supermeitene un Superpuika"
 • Profesiju nedēļa
 • Projekts "Zālīšskolas rekords"
 • Valodu nedēļa
 • Māmiņdienas koncerts
 • u.c.

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free