Skolas muzejs

Šobrīd skolas muzejs nonācis skolotājas un skolas muzeja pulciņa "Pētnieki" vadītājas Lienas Laicānes pārziņā. Muzejā apskatāmi vizdažādākie eksponāti, kam ir sena, senāka vai pavisam nesena vēsturiska nozīme - sākot ar kādreizējā skolas pārziņa Valda Zālīša rakstāmgaldu un beidzot ar grāmatām, avīžrakstiem un fotogrāfijām.

Par skolas muzeju mums jāpateicas tā dibinātājiem Ziedonim Puķītim, Dzintrai Otlānei un citiem kādreizējiem skolas pedagogiem, kā arī ilggadējai muzeja vadītājai Janīnai Lazdānei. Ilgus gadus par skolas vēsturiskā gara saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm  Zālīšskolā no visas sirds rūpējas tieši Janīna Lazdāne. Tieši viņa ir tā, kas, vācot un krājot dažādas vēstures liecības, pamazām vien veidojusi skolas muzeja ekspozīciju, līdz tapis īsts skolas lepnums - pašiem savs muzejs, kurā katra lieta ir ar savu stāstu - muzeja vadītājas apmīļota, izlolota!

Janīna Lazdāne.

Muzejs bija Janas Lazdānes sirdslieta, un tāpēc bieži vien ar sajūsmu viņa runāja par kādreizējo kultūras darbinieku, pedagogu, muzejnieku, Muzejnieku biedrības dibinātāju Jāni Gresti, kurš iedvesmot spēja ikvienu, kas stājās tam ceļā vai bija pa ceļam. No šī vienreizējā, rosīgā pedagoga personības daudz neatpalieka arī pati Jana Lazdāne. „Svērsim visu ar pedagoģiskiem svariem, ar tādiem, kas nemeklē vis varas darbus, bet ko citu, proti: mākslu aizraut sev līdzi, ieinteresēt, iesildīt. Nevis dzīt sev pa priekšu ar divnieku pātagu, bet iet pašam pa priekšu, lai ziņkārīgu skolēnu bars skrietu no pakaļas, ķertu skolotāju aiz stērbelēm un teiktu: „Pag, skolotāj, paņemiet mūs ar līdz!””* Un Jana bija skolotāja, kura gāja visiem pa priekšu un paņēma līdzi ikvienu - ikviens Zālīšskolas kādreizējais skolēns Janas Lazdānes vadībā vismaz reizi ir pabijis Meža kapos – Valda Zālīša atdusas vietā. Ziedi uz bijušā skolas pārvaldnieka un rakstnieka Valda kapa kopiņas viņa dzimšanas dienā un Zinību dienā ik gadu ir tieši Janīnas Lazdānes iedvesmota skolas skolēnu pateicība V. Zālītim visas skolas saimes vārdā par skolas garu, kas no prasmīgā skolas pārvaldnieka laikiem saglabājies līdz pat šodienai.

Par skolas vēsturiskā gara saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm Janīnai Lazdānei pateicīgs ir ikviens no skolas saimes – jauns vai vecs, mazs vai liels. Paldies, skolotāj!

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free