Uzņemšana 1. klasē

Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Mūsu skolas mikrorajonu var uzzināt minētajos Rīgas domes noteikumos. Portālā "E-skola" var uzzināt, vai Jūsu bērna deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst skolas mikrorajonam.

 

BĒRNU REĢISTRĀCIJA  

UZŅEMŠANAI  1. KLASĒ 

RĪGAS VALDA ZĀLĪŠA SĀKUMSKOLĀ 

NOTIKS NO 2018.GADA 11.SEPTEMBRA

OTRDIENĀS NO 1200 - 1400

II STĀVĀ (201.KAB.) 

 

BĒRNU REĢISTRĒŠANAI VECĀKIEM (AIZBILDNIM) NEPIECIEŠAMS:

 

1. UZRĀDĪT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU

2. UZRĀDĪT BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBU VAI DOKUMENTU, KURĀ NORĀDĪTS PERSONAS KODS

3. IESNIEGUMU RAKSTA UZ VIETAS

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free