Skolas padome

    Skolā darbojas Skolas padome, kura kopā sanāk 4 – 5 reizes mācību gadā un kurā darbojas skolēnu vecāki un skolas pedagogi, administrācija. Katras klases vecāku pārstāvjiem ir iespēja paust idejas, izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai, risināt radušās problēmas, tādējādi visas skolas saimes vārdā bieži vien tiek pieņemti lēmumi un izvirzīti mērķi mācību procesa uzlabošanai, skolas dzīves un sadzīves apstākļu pilnveidošanai. Skolēnu vecāki aktīvi līdzdarbojas skolas pasākumu plānošanā un organizēšanā – katrs savā profesionālajā jomā – vada dažāda rakstura un satura lekcijas un nodarbības par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem, gan citiem skolēnu vecākiem. Vecāki piedalās atklātajās dienās, kuras rīko skola – piedalās mācību procesā, pauž savas idejas, vada mācību stundas skolēniem u.c.

 

Skolas padome

2016.gada novembris

 

Skolas padome

2015. gada novembris

 

           

Skolas padome

2014. gada oktobris

 

Skolas padome

2013. gada oktobris

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free