Dalība projektos

 

Vides novērtējums 2016./2017.m.g.

 

 

Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + KA 2 projekts 

“An artistic trip around Europe” jeb „Māksliniecisks ceļojums apkārt Eiropai”

Nr. 2015-1-ES01-KA219-015724­­­­_4

Projekts īstenošanas laiks: no 2015.gada 1.septembra līdz 2017. gada 31.augustam

Piešķirtais finansējums: 21 280.00 EUR

Projekta partneri:

1. Escola Josep Maria Jujol, Spain - Barcelona;

2. Natkin koulu, Finland - Savonlinna;

3. Publiczna Szkola Podstawowa, Poland - Grebkow;

4. Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Latvija - Rīga;

5. Neue Mittelschule, Austria – Wien

Projekta koordinators, kontaktpersona: angļu valodas skolotāja Ilona Šmite

Projekta mērķi:

 Projekta mērķi ir izdalīti atsevišķi skolotājiem un skolēniem.

Skolēniem:

1. Attīstīt iemaņas mākslā un mūzikā - muzikāli ritmiskās;

vizuāli-telpiskās un kinestētiskās inteliģences.

2. Lietot angļu valodu kā saziņas valodu, apzinoties tās nozīmi un

nepieciešamību apgūt;

3. Lietot tehnoloģijas mācību un projekta attīstības un izplatīšanas

procesā.

Skolotājiem:

1. Dalīties ar savām un apgūt jaunas mācību metodes mākslā, mūzikā

un dejā;

2. Izveidot mācīšanas pamatnostādnes stundu plānošanā;

3. Uzlabot angļu valodas prasmes;

4. Lieto informāciju tehnoloģijas projektā gaitā - plānojot, mācoties,

nododot pieredzi un izplatot projekta rezultātus.

Projektā paredzamie rezultāti:

1. Blogs - kurā atspoguļota visa informācija par projekta aktivitātēm,

vieta, kurā skolēni un skolotāji dalās ar savām idejām;

2. Katras skolas izveidota prezentācija;

3. Piktogrammas un deju soļi, kustības;

4. Video ar skolēnu priekšnesumiem un aktivitātēm;

5. Katras skolas sacerēta melodija;

6. Skolēnu veidots plakāts pēc katras veiktās aktivitātes.

7. Mācīšanas vadlīnijas mākslu jomas priekšmetu metodikā;

8. Grāmata, kurā apkopots viss projektā paveiktais;

9. Disks, kurā apkopotas visas projektā izvēlētās un sacerētās dziesmas;

10. Kopīgi veidota kanva projekta noslēgumā

11. Projekta rezultāti pievienoti Erasmus+ izplatīšanas platformā.

12. Veicināt skolēnu radošumu, attīstīt iztēli, uzlabot prasmes un iemaņas

mākslā, mūzikā un rokdarbos;

13. Uzlabot mācību metodes mākslā, mūzikā un rokdarbos;

14. Integrēt mākslas un mūzikas aktivitātes katra skolotāja mācību

programmā;

15. Trenēt kritisko domāšanu mākslas darbu, uzvedumu novērtēšanā;

16. Lietot informācijas tehnoloģijas mākslas priekšmetu apguvē, mācību

programmās

17. Papildināt zināšanas skolēniem, skolotājiem, vecākie un vietējai

sabiedrībai par Eiropas pilsoņiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

LATVIJA - RĪGA

22.maijs līdz 26.maijs

“Erasmus +” projekta “Māksliniecisks ceļojums apkārt Eiropai” un ikgadējo Mākslas dienu ietvaros 16. maija pēcpusdienā mūsu skolā viesojās māksliniece Elita Patmalniece. Vairāk par šo lasīt šeit

ERASMUS + projekta dalībvalstu partneri no Spānijas, Somijas, Polijas un Austrijas viesojās mūsu skolā no 22. – 26.maijam. Viesošanās mērķis bija iepazīt Latvijas kultūru, mācību metodes mūzikā un mākslā, dalīties ar savu pieredzi un uzlabot angļu valodas zināšanas. Vairāk par šo tikšanos vairāku dienu garumā lasiet šeit

“ MĀKSLINIECISKS CEĻOJUMS APKĀRT EIROPAI” 01.09.2015. – 01.09.2017.

SOMIJA – SAVONLINNA

30. janvāris līdz 3. februāris

   Šobrīd notiek aktīva gatavošanās nākamajai starpvalstu vizītei, kas notiks jau pavisam drīz – janvāra beigās.  Šajā braucienā dosies skolas direktore Elita Rītere un skolotājas Ilona Svekre un Iveta Kojāne, kā arī četri skolēni – Ilma Ieva Ašaka un Ričards Purmalis no 5.a klases, Krišjānis Krēmers no 5.b klases un Emīlija Upmale no 5.c klases.

   Līdz braucienam vēl ir jāpaveic vairāki uzdevumi. Sadarbībā ar mūzikas skolotāju Madaru Lejnieci 5. klašu skolēniem ir jāsacer 1 minūti gara melodija. Labāko melodiju vedīsim uz Somiju un tā tiks izmantota radošo darbnīcu uzdevumu veikšanā.

   Otrs uzdevums ir sagatavot prezentāciju par Latvijai nozīmīgu dziesmu un nofilmēt to mūsu izpildījumā. Esam izvēlējušies “Saule, pērkons, Daugava” un nofilmējuši mūsu zēnu kora izpildījumā.

   Skolotājas Ivetas Kojānes veidotā prezentācija SAVONLINNA

 

POLIJA – GREBKOVA 

17.oktobris - 21. oktobris 2016. gads

   Skolotāju un skolēnu apmaiņas braucienā uz Polijas pilsētiņas Grebkovas skolu Publiczna Szkola Podstawowa w Grebkowie devās skolotājas Ilona Svekre un Madara Lejniece, kā arī seši piekto klašu skolēni – Emīlija Lāce un Valters Kristovskis no 5.a klases, Santa Elizabete Dzirniece un Beatrise Kisiela no 5.c klases un Kristaps Tikāns un Elizabete Vilgerte no 5. b klases. Dažiem skolēniem šī bija pirmā viesošanās Polijā un domāju, ka tā paliks spilgtā atmiņā, jo uzņemšana bija ļoti labi organizēta. Jau pirmajā viesošanās dienā bija organizēts pasākums skolā ar vietējās domes pārstāvjiem, skolotājiem, skolēniem, vecākiem un protams projekta viesiem. Poļu skolēni bija sagatavojuši brīnišķīgu uzvedumu, kurā piedalījās visu projekta dalībvalstu populārākie pasaku varoņi.

   Viesošanās laikā vērojām jaunas tehnikas un metodes mākslas un mūzikas stundās, piedalījāmies radošajās darbnīcās.

   Skolēni piedalījās trijās dažādās radošajās darbnīcās, kuras organizēja Polijas un Austrijas kolēģi, kā arī tikās ar vietējo mākslinieci. Ļoti interesantas bija nodarbības – ritma izjūta caur mūziku un deju.

   Apmeklējām arī Šopēna muzeju un  klausījāmies viņa mūziku vietējā pianista izpildījumā.

   Piedalīšanās šajā apmaiņas braucienā un dzīvošana viesu ģimenēs, skolēniem devusi  pieredzi rūpēties par sevi patstāvīgi, pieņemt atšķirīgo, iepazīstot dažādas kultūras un tradīcijas, mācīties cieņpilnu un pieklājīgu attieksmi dažādās dzīves situācijās.