Bibliotēka

Skolas bibliotēka atrodas ēkas 2. stāvā – 207. telpā. Lai gan telpa nav liela, tā tomēr dod iespēju skolas skolēniem gan mācību stundu starpbrīžos, gan pēc stundām lasīt grāmatas un žurnālus gan uz vietas, gan ņemt lasāmvielu līdzi uz mājām. Bibliotēka apkalpo skolas skolēnus un skolotājus, piedāvājot gandrīz 8000 daiļliteratūras un izziņas literatūras vienības. Sev piemērotu lasāmvielu atradīs gan mazākie lasītāji, gan pusaudži, gan pieaugušie. Cenšamies veidot bibliotēkas piedāvājumu aktuālu, daudzveidīgu un regulāri iepirkt jaunas grāmatas. Priecājamies arī par jaunākās literatūras ziedojumiem!

Savukārt, bibliotēkas krātuve glabā ap 15000 eksemplāru mācību un metodiskās literatūras, kas skolēnus un skolotājus nodrošina ar visām mācību gadam nepieciešamajām mācību grāmatām.

Jaunā mācību gada 2018./2019. grāmatas varēs saņemt skolas bibliotēkā sākot ar __.augustu!

Bibliotēkas darba laiki augustā:

 

 

*Sestdienās, svētdienās un svētku dienās skolas bibliotēka ir slēgta.

** Kā arī aicinām rēķināties, ka bibliotekāre var būt arī mācību stundā vai apmācībās, kārtot ar bibliotēkas fonda nodrošināšanu saistītos jautājumus – un šajos laikos bibliotēka ir slēgta!

Lasītāju ievērībai - grāmatas ir iespējams lasīt bibliotēkā uz vietas, bet tad, ja izvēlaties tās ņemt līdzi, tās noteikti jāpiereģistrē pie skolas bibliotekāres – nosaucot savu vārdu, uzvārdu.

Grāmatas izsnieguma termiņš ir 14 dienas. Ja termiņu vajadzētu pagarināt – to var izdarīt elektroniski, kā arī ienākot bibliotēkā un informējot bibliotekāri par savu vēlmi.

Atnesot bibliotēkas grāmatu atpakaļ, tā jāieliek “nododamo” grāmatu groziņā – no kura bibliotekāre piereģistrē visu atpakaļ atgriezto literatūru.

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi


Skolas skolēni un viņu vecāki var apskatīt bibliotēkā esošās grāmatas, kā arī grāmatu izsniegumus skolēniem, izsniegumu termiņus, pasūtīt  un rezervēt grāmatas – ELEKTRONISKAJĀ KATALOGĀ: http://biblioteka.riimc.lv/Alise/lv/home.aspx

Kā lietot elektronisko katalogu

Skolas bibliotēkas lasītāji priecātos par jūsu ziedojumiem bibliotēkai :

  • jaunāko bērnu un jauniešu literatūru  (izdotu 2016. gadā un tādām grāmatām, kas vēl nav skolas bibliotēkā (skat. skolas elektronisko katalogu))!
  • par  bērnu un jauniešu žurnāliem: "Donalds Daks", “Tom  & Jerry”,"Vāģi",

Kontaktinformācija ar skolas bibliotekāri:

Vita Karule : tālr.29289565 vai vita.karule@gmail.com

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free