SKOLAS VĪZIJA

Veidot patstāvīgi domājošas un radošas personības, kas veicinās Latvijas attīstību
 

SKOLAS MISIJA

Uz skolēna dzīves vajadzībām orientēta skola

SKOLAS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Paaugstināt mācību stundu efektivitāti, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas

 

    

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free