Skolotāji

Elita Rītere - matemātikas skolotāja

Dace Reknere - matemātikas skolotāja

Madara Lejniece - mūzikas skolotāja

Eva Širjajeva - sporta skolotāja

Inese Gailāne - kristīgās mācības, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Anita Dāvīda - sākumskolas skolotāja

Maira Glinka - vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Laila Aigare - matemātikas skolotāja

Andris Kliests - sporta skolotājs

Iveta Kojāne - sākumskolas, latviešu valodas, literatūras skolotāja

Leontīna Ķēde - mūzikas, informātikas skolotāja

Liena Laicāne - sākumskolas skolotāja

Marta Radziņa - sākumskolas skolotāja

Anna Lavrecka - angļu  valodas skolotāja

Elīna Ramata - sākumskolas skolotāja

Sandra Mence - sākumskolas, matemātikas skolotāja

Ilze Opmane - sākumskolas skolotāja

Andris Fiļs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Solvita Marija Sarkane - sākumskolas skolotāja

Agnese Sarkane - sākumskolas, sociālo zinību, vēstures skolotāja

Diāna Grāpe - angļu valodas skolotāja

Indra Baranovska - sākumskolas skolotāja

Anta Tazāne - tautas deju pulciņa skolotāja

Krista Tomsone - sākumskolas skolotāja

Aija Andersone - krievu valodas skolotāja

Lāsma Urbāne - vācu valodas skolotāja

Undīne Podniece - sākumskolas skolotāja

Rūta Ločmele - sākumskolas, latviešu valodas skolotāja

Ieva Freiberga - sākumskolas skolotāja

Aija Tambaka - sākumskolas skolotāja

Kristīne Dubrovina - angļu valodas skolotāja

Liene Niedola - sākumskolas skolotāja

Ieva Meilune - angļu valodas skolotāja

Apine Sabīne - matemātikas skolotāja

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free