Tautas dejas "Pastalnieki"

Valda Zālīša sākumskolas pastalnieki danco kopš 2008. gada, taču par „Pastalniekiem” ar lielo burtu kļuvām 2012. gadā. Šajā laikā ir izveidots deju uzvedums „Ceļojums” uz literāri materiālās bāzes, ar kuru 2009. gadā viesojāmies Balvos. 2009. un 2010. gadā piedalījāmies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju repertuāra pārbaudes skatēs, kurās tika iegūtas 1. un 2. pakāpes diplomi.

Ik gadu piedalāmies Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītajos koncertos Latviešu biedrības namā, kā arī pilsētas un skolas rīkotajos pasākumos.

2015. gada vasarā piedalījāmies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Deju nodarbībās ir iespēja apgūt gan latviešu tautas, gan mūsdienīgas dejas. Katrs dejotājs var izkopt savu stāju, attīstīt ritma izjūtu un iegūt labus draugus.

Ņem to kurpīti, sien to siksniņu lec tiem citiem līdzi...

Gaidīsim mūsu pulkā jaunus dejotājus!

 

Tautas deju kolektīva “Pastalnieki” dejotāji un vadītāja Anta Tazāne