Mazskauti un Guntiņas

Ja vienreiz skauts, tad vienmēr skauts…. tā ir brālība , kas seko solījumam un cenšas dzīvot, sekojot saviem likumiem… tie ir cilvēki, kas cenšas darīt pasauli labāku , liekot lietā savas prasmes un iemaņas, kuras ir apgūtas daudzu gadu laikā , darbojoties komandā un izmantojot āra dzīves metodes savu personisko rakstura īpašību nostiprināšanai.

Skauti un gaidas ir organizācija, kas apvieno bērnus, jauniešus un pieaugušos, sākot no 8 gadu vecuma, un kuras mērķis ir audzināt zinošus, patriotiskus un sabiedrībai lietderīgus pilsoņus.

Tā ir  rotaļa bērniem, piedzīvojums jauniešiem un izaicinājums pieaugušajiem.

“Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija” jeb LSGCO  ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM un WAGGGS dalīborganizācija, kas ir lielākās pasaules jauniešu organizācijas, sevī pulcinot vairāk kā 40 miljonus biedru!

Ko skauti dara? Mācās dzīvot ārpus telpas, nometņo, orientējas, palīdz citiem, dara labos darbus, vingrina dažādas iemaņas, strādā komandā, spēlē dažādas spēles, dzied, mācās paust sevi radoši, kļūst patstāvīgāki, pieņem izaicinājumus un mācās tikt ar tiem gala, izzin savas tautas vēsturi, dodas pārgājienos, ceļo, apgūst arvien daudzveidīgākas prasmes.

Mazskauti un guntiņas ir pirmā vecuma pakāpe skautismā un gaidismā, kurā darbojas zēni un meitenes  vecumā no 8 līdz 11 gadiem.

Mazskautu un guntiņu  mērķis ir caur rotaļām un spēlēm - gan garīgi, gan fiziski attīstīties kā personībām.

Mācību gada garumā notiek mazskautu/guntiņu  nodarbības 1 nedēļā, kas tiek papildinātas ar nodarbībām ārā, nometnēm, pārgājieniem, atceres brīžiem, "labajiem darbiem”.

Ja vēlies uzsākt savas mazskautu/guntiņu  gaitas Rīgas 155. Skautu vienības mazskautu/guntiņu  pulciņā, esiet laipni aicināti!

Nodarbības skolā  notiks otrdienās no pl: 16:00 – 18:00, pulcēšanās bibliotēkā, 207. telpā.

Jauno dalībnieku uzņemšana notiek katra jaunā mācību gada  septembra mēnesī (piesakoties e- klasē, rakstot skolotājai Vitai Karulei)  un 1. nodarbība jaunajiem dalībniekiem notiks 2017.gada 3.oktobrī.

Mazskautu vadītāja – Vita Karule

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free