Interešu izglītība

Rīgas Valda Zālīša sākumskolā darbojas 15 interešu izglītības pulciņi. Ar pulciņu klāstu, darbības jomām, mērķiem, skolotājiem u.c. informāciju varat iepazīties lapas kreisajā pusē 

Jaunais PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS no 14.02.2018.

Vecākiem ir jāaizpilda iesniegums, kuru iesniedz klases audzinātājam!

 2017./2018. m.g.

 

PAR PULCIŅIEM: