RĪGAS GADA SPORTA SKOLOTĀJS

29.05.2017, 06:58

Mēs ticējām, ka pēc tik liela ieguldīta darba sporta stundās un interešu izglītības pulciņos, skolotājam Andrim Kliestam IR jākļūst par gada labāko sporta skolotāju un tam noticēja arī citi - ANDRIS KLIESTS - LABĀKAIS RĪGAS GADA SPORTA SKOLOTĀJS!

Visa skolas saime lepojas ar kolēģi un skolotāju!

Atbalsts skolēniem = Atbalsts skolotājiem

10.05.2017, 21:13

   Skolēni, viņu vecāki un sabiedrība kopumā gaida radošu un efektīvu darbu. Mācību procesam jābūt aizraujošam un pilnvērtīgam, motivējošam un rezultatīvam. Tajā pašā laikā 21. gadsimts ik brīdi nes pietiekami daudz pārmaiņu, uz kurām jāreaģē. Mācību process ir pakļauts lielākām vai mazākām izmaiņām, un skolotāja profesionalitātei ir izšķiroša nozīme. Tikai profesionāls un par savām prasmēm pārliecināts skolotājs spēs pilnvērtīgi strādāt, atbalstīt savus skolēnus un iedvesmot viņus tālākai izglītībai. Lai atbalstītu skolotāju profesionālo pilnveidi, sava loma ir katras skolas administrācijai. Arī Rīgas Valda Zālīša sākumskolas vadība daudz domā par nepārtrauktu pedagogu profesionālo izaugsmi. Šobrīd ar prieku varam teikt, ka skolas projekts “Atbalsts skolēniem = Atbalsts skolotājiem” ir ieguvis BAFF (Baltic American Freedom Foundation) finansējumu programmā “Baltic - American Dialogue” (Baltijas – Amerikas dialogs). Pateicoties šī fonda atbalstam, ir radusies iespēja uz Rīgu uzaicināt ASV Dienvidfloridas Universitātes profesori Barbaru Krūzu (Dr. Bárbara C. Cruz) – atzītu ASV pedagogu izglītotāju un izglītības pētnieci dalīties ar savu un amerikāņu skolotāju pieredzi ar mūsu valsts skolotājiem, izglītības darbiniekiem un pedagoģijas studentiem. Sīkāk par šo projektu lasīt šeit

https://mail.inbox.lv/view?msgmailbox=INBOX&index=1886&array_index=1&id=2&part_id=2&actionID=view_attach&f=Capture.PNG&thumb=0&cache=ac8ec4e6043ee43e5e16d8c2d461461f

Sportistu prieki!

09.05.2017, 14:40

Šodien Olimpiskajās stafetēs sesto, septīto klašu grupā Zālīšskola izcīnīja 2.vietu Centra rajonā! Priecīga diena gan sportistiem, gan visai Zālīšskolai!