Iznācis jaunais PĻĀPIŅA numurs

16.01.2017, 17:20

Visu žurnāla saturu var apskatīt un izlasīt šeit

Burtiņu svētki 1.klasēm

16.01.2017, 13:29

POPIELA

16.01.2017, 13:09

Trešdien skolā notika "POPIELA - IZKLAUSIES REDZĒTS" pasākums! Vairāku klašu skolēni bija sagatavojuši interesantus priekšnesumus, attēlojot gan mūsu pašmāju mūziķus, gan arī ārzemju iemīļotos māksliniekus.

LIELS PALDIES skolas ēdnīcas "Daily" vadītājai Natālijai par sagatavotajām pārsteiguma balvām - gardām piparkūkām un atspirdzinošiem dzērieniem visiem dalībniekiem! 

Pasākuma noslēgumā skolēni guva pozitīvas emocijas deju virpulī - DISKOTĒKĀ!

Uz tikšanos!

Seminārs skolotājiem

09.01.2017, 17:14

   Brīvlaikā, kamēr aiz loga puteņoja un stindzināja aukstums, mūsu skolas pedagogi nāca kopā, lai apgūtu jaunas prasmes seminārā, ko, trīs grupās, vadīja Eiropas dabaszinātņu un matemātikas skolotāju SCIENTIX vēstniece Latvijā Biruta Pjalkovska projekta “Efektīva mācību stunda” ietvaros.

   Tas ir RIIMC projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” atbalstīts un finansēts projekts, kura mērķis ir sniegt skolas pedagogiem atbalstu un pilnveidot zināšanas un izpratni skolas stratēģiskā mērķa sasniegšanai.

   Projekts norisinās vairākos posmos. Tā uzdevumi ir papildināt skolotāju zināšanas par mācību stundas organizēšanu pēc “apvērstās klases” principa, kā arī attīstīt pedagogu prasmi mācību stundās sniegt atgriezenisko saiti katram skolēnam.

   Projekta noslēguma posmā pedagogi vēros un analizēs viens otra vadītās mācību stundas, tādējādi smeļoties idejas, vairojot zināšanas un uzlabojot mācību darbu. 

24.12.2016, 08:33